* yttrandefrihet

Näthatet ska stävjas i Sverige

En utredning till svenska justitiedepartementet föreslår ökat straffansvar för den som upprätthåller chattar och diskussionsforum.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta