* Yrsa Slotte

En tidning till

Chefredaktör Yrsa Slotte ser nya lokaltidningarna som exempel på att det behövs mer mångfald.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta