* Yngve Benestad Hågvar

Emojier som journalistik

”Uppdateringen är mångas första kontakt med den journalistik som följer och att fånga läsarens uppmärksamhet är i det här fallet att färga den”, skriver Dan Lolax.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta