* yleisöasiamies

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta