* Virpi Kupiainen-Ämmälä

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
93. vuosikerta