* Virke Lehtinen

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta