* Vasabladet

Vasabladet fick ny chefredaktör

Niklas Nyberg har utnämnts till ny chefredaktör för Vasabladet.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta