* Tuottajan käsikirja

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta