* Thomas Forss

Robot rensar bort trollen

Även debattredaktörens och moderatorns arbetsbörda kan underlättas av nya textprocesseringsprogram, konstaterar en ny avhandling.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta