* Teresa Meriläinen-Aho

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta