* Svenska social- och kommunalhögskolan

Få valde Smocka

På vårens Smockaredaktion jobbar endast tio förstaårsstudenter. Tidigare år har kursen haft kring 15 förstaårsstudenter.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta