* svenska seminarium

Hot tema på svenska seminariet

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas i Tammerfors den 23 – 24 november.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta