* Svenska Dagbladet

#visakvitton tvingar fram penningbesked

Journalisterna har bett de svenska Europaparlamentarikerna att redovisa för hur de använder sina ”kontorspengar”. Nu verkar envisheten ha haft effekt.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta