* Susanne Hägglund

ÅA breddar berättandet

Experience Lab vid Åbo Akademi driver ett projekt där 360-tekniken ska utforskas som journalistisk berättarmetod.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta