* Susanna Rönn

HSS valde bekanta namn

Vasabladet och ÖT anställde Patrick Sjöholm och Susanna Rönn. Syd-Österbotten värvade Ann-Sofie Långvik.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta