* Suomalainen Lehtipaino

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta