* SSI

Utlåtande oroar

På Studentbladet har man med intresse följt med Arbetsdomstolens färska utlåtande om att pressens kollektivavtal kan tillämpas för en studenttidnings chefredaktör.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta