* Satu Takala

Kerran uutisoitu pysyy verkossa

JSN:n uusi lausuma muistuttaa, että digijalanjälkeä voi siistiä vain poikkeustapauksissa.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta