* Satu Paasilehto

Motsvarar SPT:s ansökan om presstöd verkligheten?

En del av de uppgifter SPT uppgett i ansökan för 2018 ger intryck av att vara mer en målsättning än en beskrivning av verkligheten i dag.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta