* Sandra Suominen

Studentbladet blev heldigitalt

Chefredaktör Erik Sandström räknar med att webbplatsen kommer att uppdateras kontinuerligt med en liten nyhet varje dag och en stor artikel varje vecka.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta