* Reportrar utan gränser

Dystert år

År 2014 blev ett mörkt år för journalister i världen: 95 journalister eller mediearbetare dödades och antalet kidnappningar av journalister ökade markant jämfört med året innan.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta