* prioriteringar

Då allt är lika viktigt

Journalistik har alltid handlat om prioriteringar. Vad väljer man att rapportera om och varför? Hur signalerar man ”det här är viktigt”, frågar Dan Lolax.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta