* potkut

Plaza Kodin koko toimitukselle potkut

Kustantaja aikoo ulkoistaa lehden toimitustyön ja vähentää ilmestymiskertoja.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta