* pilapiirrokset

Satiiria, kiitos

Satiiria ei pidä jättää muutamalle valtakunnan politiikkaa käsittelevälle irvileualle, kirjoittaa Asko Lehtonen.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta