* Peter Albäck

Få svenska fall i ONM

Båda anmälningarna gällde rapporteringen om politikern Peter Albäck.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta