* Paula Risikko

Polisen och medierna

Det är intressant att notera hur lite finländarna litar på journalisterna – och hur mycket de litar på polismyndigheten, skriver Dan Lolax.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta