* Patrik Ekblom

Nya Åland ser framåt

Året 2017 ska bli det år när Nya Ålands ekonomi inte längre går på minus.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta