* parlamentaarinen työryhmä

Suomessa median tulevaisuuden suunnittelu tapahtuu suljetusti ja julkisuudelta piilossa, mediatutkija Anu Koivunen huomauttaa.

Kansalaiset unohdettu mediaselvityksistä

Suomen mediapolitiikan tärkein tavoite on kilpailuympäristön turvaaminen. Ruotsissa korostetaan kansalaisen oikeutta journalismiin.

Lippulaivan hätätila

Pääkirjoitus.

Yle etulinjassa

Pääkirjoitus.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta