* Päivi Koivisto

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta