* På svenska

Jobb finns. Bloggaren Malena Björndahl säger att hon hela tiden får nya arbetsuppdrag tack vare sin blogg. För några veckor sedan var hon i Åbo där hon deltog i en modevisning.

Bloggaren som fixade jobbet

Har ekonomiskt framgångsrika bloggare lösningen? En lösning på frågan hur medier ska locka unga läsare och på hur man ska generera inkomster från webben?

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta