* på svenska

Yles inloggningskrav minskar kommentarsflödet

Yle vill skapa en starkare relation till sin publik, säger Jonas Jungar, chef för kvalitetskontroll och publikdialog på Svenska Yle.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta