* osakeyhtiölaki

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta