* Opinionsnämnden för massmedier

När journalister fuskar

Att inte kredda är inte som att plageria men båda är ett uttryck för respektlöshet gentemot kollegor och värv, skriver Dan Lolax.

Ansvaret förpliktar

Ansvarsfull journalistik har fått sin egen stämpel.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta