* nyhetsmedier

Nyhetsmedier som lägereldar

”Vi konsumerar nyheter på var sitt håll, inte tillsammans. Vägledning behövs”, skriver Dan Lolax.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta