* nimen julkaiseminen

Nimi julki vai ei?

JSN on antanut langettavia päätöksiä, kun henkilöstä ei ole kerrottu nimeä, mutta hänet on silti voinut tunnistaa.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta