* Niklas Nyberg

HSS Media varslar – igen

Maximalt nio anställda kan få gå. Samtidigt har HSS Media som bekant gjort plusresultat både 2015 och 2016.

Nyanställningar på HSS Media

Chefredaktörerna på HSS Medias tidningar är nöjda med den skörd av ansökningar de fått in till de tre journalisttjänsterna som annonserades ut i oktober–november.

Biokemisten som blev mediechef. VD Svante Wahlbeck vid HSS Media skär ner, satsar nytt och hävdar: God journalistik är värd att kämpa för.

När journalistik blir lönsamt

HSS Media gör 1,2 miljoner euro vinst för år 2015. Hur är det möjligt? Bäst att dra till Vasa för att försöka förstå.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
93. vuosikerta