* monipaikkainen työ

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta