* Mikko Saastamoinen

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta