* Miika Viljakainen

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta