* Medierna

När journalister fuskar

Att inte kredda är inte som att plageria men båda är ett uttryck för respektlöshet gentemot kollegor och värv, skriver Dan Lolax.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta