* mediayritys

Hokemista syvälliseen keskusteluun

Nando Malmelin ja Mikko Villi toimittivat kirjan mediajohtamisesta.

SJL:n oma mediayritys kiinnostaa freelancereita

Free-neuvottelukunnan kyselyyn vastanneet uskovat, että SJL:n oma yritys helpottaisi etenkin aloittelevien freelancereiden työskentelyä.

Free-neuvottelukunnan puheenjohtajan Kirsi Mattilan mukaan selvityksen taustalla on pyrkimys helpottaa freelancerina toimimista.

SJL selvittää oman mediayrityksen perustamista

SJL selvittää mediayrityksen perustamista freelancereiden aseman parantamiseksi.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta