* median verotus

Sopiminen ei ole sanelua

Pääkirjoitus.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta