* Meddelanden från Åbo Akademi

Meddelanden från Åbo Akademi får webbfokus

Vetenskapstidskriften Meddelanden från Åbo Akademi (MfÅA) gick ner från nio till fyra nummer per år.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta