* Matti Wiberg

Haastattelupakkoa ei ole

Professori Matti Wiberg vaatii haastattelun pelisääntöjen selkiyttämistä.

Poimuri.

Mediasta sanottua.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta