* Liisa Alastalo-Löppönen

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta