* liikenne- ja viestintäministeri

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta