* langettavat

Kanteluiden määrä väheni

JSN:n puheenjohtaja Elina Grundströmin mukaan muutoksen syy on tarkempi ohjeistus kantelemiseen.

JSN oli ahkera ja armelias

Kanteluiden määrä jatkoi kasvuaan viime vuonna. Langettavien osuus ratkaisuista laski.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta