* konstruktiivinen journalismi

Uusi kontakti yleisön kanssa

Haaga-Helian Journalismiseminaarissa etsitään juttuja, jotka saavat aikaan toimintaa ongelmien korjaamiseksi.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta