* kommunikation

Meddelanden från Åbo Akademi får webbfokus

Vetenskapstidskriften Meddelanden från Åbo Akademi (MfÅA) gick ner från nio till fyra nummer per år.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta