* Kolumn

Förnuft och känsla

Det vi upplever nu kommer att förändra vårt samhälle i grunden. Frågan är om medierna lyckats förklara den förändringen, skriver Dan Lolax.

Snabba ryck på KSF Media

Ett konstruktivt kaos kräver en ledning som är tydlig och framför allt öppen i sin kommunikation, skriver Lina Laurent.

Du ska rädda liv!

Där har vi den nya journalistiken. Dramatiskt och spektakulärt, skriver Magnus Londen.

Sexlivet är lokalt

Gliringen ackompanjeras av tanken att sex genomsyrar allt, skriver Dan Lolax.

logo Suomen Journalistiliiton
ammattilehti
94. vuosikerta